00:00
00:01

(Rom. 13) Beperkte Burgerlike Owerheid (NGB Art. 36)

40

Die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan beperkte burgerlike owerheid - Rom. 13, NGb. 36

Sermon ID 52122815176394
Duration 21:32
Date Jul 31, 2021
Category Sunday Service
Bible Text Romans 13:1-7
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Comments
SA Spotlight